Informatie voor de pers

Deze ruimte is bedoeld voor personen die beroepsmatig bij de pers werken, journalisten en mensen die meer willen weten over Métisse®.
 

Voor bijkomende inlichtingen gelieve contact op te nemen met:
 
Lucie Contact – verantwoordelijke Métisse®
Tel: (+33)321 69 40 77 – lcontet@lerelais.org
 
OF Cécile Bergeret – Sous Tous les Angles
Tel. : (+33) 320 68 47 11 – cbergeret@soustouslesangles.fr
 


Documenten die u kunt downloaden:

 • Perspresentatie
 • Persmededeling: 
          « Isolation des Etablissements Recevant du Public : le Relais                 
          propose avec Métisse® une solution biosourcée adaptée » -
          Octobre 2012["Isolatie van openbare gebouwen: Le Relais biedt
          met Métisse® een op biologisch materiaal gebaseerde
          oplossing" - oktober 2012

                 « La gamme Métisse® PLUS, la solution sécurité contre le feu
                 pour vos chantiers » - Avril 2012["Métisse® PLUS producten, de
                 veiligheidsoplossing voor uw werven" - april 2012

 • Videopresentatie